MIORITIC

MIORITIC | O plemenu MIORITIC

O plemenu

Mioritik je pes asijského typu, který je vzdáleným nebo bližším příbuzným plemen jako například komondor nebo jiho-ruský ovčák. Je velmi podobný jihoruskému ovčákovi jak exteriérem, tak povahou, a mnozí si je mohou na první pohled splést. Stejně tak je podobný i staroanglickému ovčákovi - bobtailovi, ale předpokládá se, že mioritik a bobtail nejsou příbuzní.

Abychom se v tomto mohli lépe orientovat, pojďme se podívat na původ jeho názvu. Mioritik pochází z rumunského slova "mioară", což znamená mladá ovce. Toto plemeno je známo pod různými názvy, jako je rumunský ovčák, rumunský mioritiký ovčák nebo pouze mioritik. Někdy se můžeme setkat i s označením "rumunský pastevecký pes". Bohužel se toto označení používá i u plemene carpatin, protože v rumunštině je stejný název pro ovčáckého i pasteveckého psa - "Ciobănesc". Bez dodatku "mioritik" nebo "carpatin" není název těchto plemen úplný.

"Miorita" je také slavná rumunská báseň, která obsahuje mnoho zmínek o tomto velkém srdnatém psovi. Nejčastěji používaný český překlad je "rumunský mioritiký ovčák". Otázka, zda se jedná o ovčáka nebo pasteveckého psa, může být předmětem sporu. Funkce a chování pasteveckých psů a ovčáckých psů se značně liší. Pokud se podíváme na povahové rysy mioritika, pravděpodobně bez váhání se přikloníme k názoru, že patří mezi pastevecká plemena. Jeho styl práce se stádem však připomíná spíše práci honáckých plemen. Jeho hlavním posláním vždy bylo hnát stádo na pastviny a z pastvin a zároveň ho ochraňovat před predátory, kterých v Rumunsku bylo vždy dostatek.

Mioritik se také může setkat s názvem rumunský baracul nebo mocano, jak mu běžně lidově říkali, zejména v Karpatech po mnoho generací. Tento pes je silný, odolný a vytrvalý, s dobrou ochranitelskou povahou. Má silnou vazbu se svým majitelem a je loajální a oddaný. Mioritik je také velmi inteligentní a snadno se učí, což ho činí vynikajícím psem pro výcvik a práci.

Co se týče vzhledu, mioritik je velký a robustní pes s dlouhou srstí, která ho chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Jeho srst je obvykle bílá, ale může mít také skvrny nebo znaky jiných barev. Má silnou stavbu těla a silné svaly, které mu umožňují vykonávat náročnou práci na pastvinách.

Mioritik je plemeno, které vyžaduje spoustu pohybu a fyzické aktivity. Je to pes, který potřebuje dostatek prostoru a možnost volného pohybu. Je důležité poskytnout mu dostatek cvičení a stimulace, aby byl šťastný a zdravý.

Vzhledem k jeho ochranitelské povaze je důležité, aby byl mioritik dobře socializovaný od mládí. Musí se naučit, jak se správně chovat ve společnosti a jak rozpoznat přátele od nepřátel. Je také důležité, aby byl mioritik správně veden a vychováván, aby se stal poslušným a dobře ovladatelným psem.

Mioritik je plemeno, které je vhodné pro zkušené majitele psů, kteří mají dostatek času, energie a prostoru pro toto velké a aktivní plemeno. Je to pes, který vyžaduje pevné vedení a konzistentní výcvik. Pokud mu však poskytnete správnou péči a lásku, stane se z něj oddaný a věrný společník.

V závěru lze říci, že mioritik je fascinující plemeno s bohatou historií a silnými pracovními instinkty. Je to pes, který je schopen vykonávat náročnou práci na pastvinách, ale také se stát oddaným společníkem a členem rodiny. Pokud si vyberete mioritika jako svého psa, nezapomeňte mu poskytnout dostatek pohybu, stimulace a správnou výchovu.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 721 808 127