MIORITIC

MIORITIC | Historie plemene Mioritic

Historie plemene Mioritic

Mioritic je plemeno psa, které má velmi chudou historii. Existuje jen velmi málo informací o tomto plemeni a jeho původu. Domnívá se však, že jeho předchůdci se dostali do Rumunska během migrace římského impéria. Existuje také záznam z roku 1359, který popisuje úmrtí feny jménem Molda, která zahynula při obraně svého pána Bogdana I. Uher­ského, moldavského knížete, před rozzuřeným býkem. Tento záznam naznačuje, že existovali psi podobného typu, ale o plemeni samotném se nemluví až do 20. století.

Mioritic je velký, chlupatý a ostrý pes, který sloužil jako pomocník pastýřů a zemědělců. Měl také schopnost pomáhat při lovu a obstarávat různorodější stravu pro sobě a lidskou rodinu. Tato vlastnost byla zvláště důležitá v dobách, kdy byly Rumunsko a jeho okolní oblasti obývány mnoha medvědy, vlky a rysy.

Velmi zajímavým faktem je, že v Rumunsku žije dodnes velké množství medvědů, vlků a rysů. Podle odhadů zde žije až 5 000 medvědů, 2 500 vlků a 1 500 rysů. To je více než ve zbytku Evropy. Tato skutečnost vyžaduje, aby psi, jako je mioritic, byli houževnatí, stateční, silní a statní. Musí se nezaleknout nikoho a ničeho a mít šanci ustát boj s těmito šelmami.

Mioritic byl v minulosti využíván ve válce středověkých vládců a pomáhal místním obyvatelům s potlačením invaze Římanů. Je to pes, který je schopen se postavit i těm nejnebezpečnějším protivníkům a chránit svého pána a jeho majetek.

Přestože je o mioriticovi známo jen velmi málo, je to plemeno, které si získává stále větší popularitu. Jeho velká velikost, chlupatý kožich a ostrý vzhled jej dělají atraktivním pro mnoho lidí. Navíc jeho povaha, která je loajální, inteligentní a odvážná, je velmi ceněna.

Mioritic je také známý svou schopností se snadno přizpůsobit různým prostředím. Je to pes, který se cítí dobře jak ve venkovské krajině, tak v městském prostředí. Je to vynikající společník pro aktivní lidi, kteří si rádi užívají outdoorových aktivit.

Navzdory své popularitě je však mioritic stále vzácným plemenem. Je to čistokrevné plemeno, které je důležité chránit a zachovat. Proto je důležité, aby byl chov mioritika řízen a regulován tak, aby se zabránilo nežádoucím křížením a zachovala se jeho jedinečná genetická linie.

Mioritic je plemeno psa, které má velký potenciál a je schopné vykonávat různé úkoly. Jeho vlastnosti a schopnosti ho činí ideálním společníkem pro lidi, kteří hledají věrného a odvážného psa. Je to pes, který si zaslouží naši pozornost a péči.

Vzhledem k tomu, že o mioritikovi existuje jen velmi málo informací, je důležité, aby se prováděly další výzkumy a studie, které by nám poskytly více informací o tomto plemeni. Je to plemeno, které má potenciál stát se ještě populárnějším a rozšířit se do dalších částí Evropy.

Mioritic je jedinečný pes s bohatou historií a zajímavými vlastnostmi. Je to plemeno, které si zaslouží naši pozornost a obdiv. Je to pes, který je schopen nás chránit a doprovázet nás ve všech našich dobrodružstvích. Je to pes, který si zaslouží být uznáván a milován.

Mioritic je rumunské plemeno psa, které je dnes velmi prestižní a ceněné. Je oblíbeným hlídacím psem a společníkem v Rumunsku. Toto plemeno je nejrozšířenější v oblastech Sibiu a Brašov a také na hranicích Moldávie. Jeho historie sahá až do roku 1934, kdy byl poprvé popsán v rumunském Národním institutu. Mioritic se objevoval především v horách a byl vlastněn chudými pastevci, kteří ho chovali především kvůli jeho pracovitosti a schopnosti chránit stáda a pastýře.

Tito pastevci se o srst psa příliš nestarali a každé jaro ji společně s ovcemi ostříhali. To platí i v současnosti v horských oblastech, kde je přirozená přírodní selekce stále silně přítomná. Jen ti nejlepší a nejsilnější jedinci přežívají v těchto krutých podmínkách.

Mioritic byl "objeven" v roce 1978, kdy se začal objevovat i mimo Karpaty. Přesný důvod, proč je tento rok považován za klíčový, není znám. Existuje však literatura, která popisuje různé velikosti tohoto plemene. Někdy se hovoří o psech s výškou 60 cm v kohoutku, jindy o psech až 90 cm v kohoutku a vážících 90 kg. Toto svědčí o neznalosti širší veřejnosti o tomto plemeni a také o možných nejednotnostech v rámci plemene.

V polovině 80. let 20. století bylo v Rumunsku registrováno přibližně 240 mioritiků. První standard pro toto plemeno byl přijat Rumunskou kynologickou asociací až v roce 1981. První oficiální představení plemene se konalo na výstavě psů v Charleroi v Belgii v roce 1995. Standard byl později pozměněn v roce 2002 a předložen Mezinárodní kynologické federaci (FCI) ke schválení. FCI prozatímně uznala mioritika jako 349. plemeno v Jeruzalémě v roce 2005.

Mioritic je velký, silný a robustní pes s dlouhou srstí, která ho chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Má silnou a mohutnou hlavu s dobře vyvinutými svaly. Jeho oči jsou tmavé a mají inteligentní výraz. Mioritici mají také silné nohy a velké tlapky, které jim umožňují pohybovat se v těžkém terénu.

Tito psi mají klidnou a vyrovnanou povahu. Jsou loajální a oddaní své rodině, ale také mají vrozený instinkt chránit své stádo a majetek. Jsou velmi inteligentní a snadno se učí. Mioritici jsou také velmi odolní vůči nepříznivým podmínkám a mají vynikající vytrvalost.

Vzhledem k jejich velikosti a síle je důležité, aby byli mioritici správně socializováni a vychováváni od mládí. Je také důležité, aby měli dostatek pohybu a stimulace, aby byli šťastní a zdraví. Mioritici jsou ideální pro aktivní rodiny, které mají dostatek místa a času na péči o tohoto psa.

Celkově vzato, mioritic je jedinečné a ceněné rumunské plemeno psa. Je oblíbeným a důvěryhodným společníkem a hlídacím psem. S jejich velikostí a silou přichází zodpovědnost a péče, ale s tím také přichází oddanost a láska tohoto krásného psa.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 721 808 127